Poznajmy się

RAFAŁ RODAK – TRENER ZMIANY I COACH

Rafał Rodak

Od 2013 roku wspieram klientów indywidualnych i przedsiębiorców w planowaniu i skutecznym wprowadzaniu zmian w życiu i biznesie.

Podczas naszej wspólnej podróży często przyglądamy się i dotykamy tak ważnych tematów jak wizja, misja, wartości oraz szukamy odpowiedzi na pytania o sens życia i pracy zawodowej. Wszystko to ma służyć odkryciu przez klientów ich indywidualnego potencjału i zwiększeniu skuteczności w działaniu.

Uważam, że zmiana nie musi boleć, jednak jej skuteczne przeprowadzenie wymaga czasu, wiedzy o procesach zmiany i zadbania o kilka ważnych elementów. Łączę miękkie, coachingowe podejście z konkretnym programem rozwoju nowych umiejętności i nawyków.

Moje kwalifikacje i metody pracy

Studiowałem ekonomię i socjologię, chociaż większość zawodowego życia pracowałem w różnych obszarach informatyki. W międzyczasie ukończyłem szereg szkoleń, w tym Studium Trenera Zmiany NOVO oraz dwustopniowy program Szkoły Coachingu Lilianny Kupaj, gdzie uzyskałem międzynarodową akredytację International Association of Coaching Institutes (ICI). W mojej pracy wykorzystuję to co najlepsze z różnych systemów w szczególności: 
 • Klasycznego coachingu
 • Transteoretycznego modelu zmiany
 • Psychologii i treningu sportowego
 • Coachingu prowokatywnego
 • Podejścia zwinnego w tym: Agile PM, SCRUM, SPOCO®
 • Programowania neurolingwistycznego
 • Pracy z metaforą z użyciem kart i gier coachingowych

Moje certyfikaty i licencje

 • Coach International Association of Coaching Institutes (ICI)
 • Trener zmiany i przywództwa systemowego SPOCO®
 • Facylitator metody Job Crafting
 • Certified Master Practitioner in the Art of NLP
 • Certified Busieness Practitioner in the Art of NLP
 • Agile PM Foundation​