Coaching jako wsparcie w zmianie zawodowej

Jakie trudności masz na swojej drodze?

Jak coach może Ci pomóc?

SPOCO, czyli formuła na sukces

Fundamenty zrównoważonego biznesu zawarte są w równaniu S=POCO. Sukces (S – success) jest efektem inwestycji w Ludzi (P – people), Organizację (O – organization), Społeczność (C – community) i Ofertę (O – offer). To  jest nasze SPOCO. 

Formuła SPOCO

Każdy z fundament zawiera po 3 obszary. Daje to łącznie 15 obszarów biznesowych, którym przyglądamy i które możemy rozwijać korzystając z podejścia SPOCO. Zostały one zdefiniowane i sprawdzone na próbie ponad 100 firm i organizacji non-profit, w Polsce i Wielkiej Brytanii. SPOCO sprawdza się zarówno w małych, jednoosobowych firmach, średnich (do 50 osób) oraz w zespołach projektowych i działach dużych korporacji. 

Jak może wyglądać nasza współpraca?

Pojedyncza sesja

Pojedyncza, intensywna sesja, podczas której możemy poddać analizie Twoją bieżącą sytuację, zaplanować lub zweryfikować plan działań oraz przygotować do podjęcia ważnej decyzji.  

Najlepiej sprawdza się, gdy myślisz o wprowadzania zmiany, chcesz upewnić się, że ma ona sens, dowiedzieć się, o co musisz koniecznie zadbać, żeby nie utknąć po drodze, porównać lub przeanalizować różne opcje i różne możliwe scenariusze.

Przed sesją przesyłasz mi dokładny opis sytuacji, określasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić. Możesz też przygotować listę pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedzi. 

Pakiet coachingowy

Standardowy tryb pracy coachingowej to 6 sesji coachingowych, które odbywają się z częstotliwością co dwa tygodnie. Zdarza mi się pracować z mniejszą częstotliwością, jednak nie rzadziej niż co 3 tygodnie. 

Najlepiej sprawdza się, gdy masz jasny cel i wytoczoną ścieżkę, jesteś samodzielny (wiesz co masz robić, bo działasz w obszarze swoich kompetencji), a jedynie chcesz przyspieszyć efekty, ominąć ograniczenia i zewnętrzne blokady, rozwiązać konflikty lub potrzebujesz dodatkowej perspektywy, żeby upewnić się, czy idziesz właściwą drogą i realizujesz właściwe zadania. 

Ta forma może zawierać takie tematy jak: odkrywanie / doprecyzowanie misji i wizji, praca z przekonaniami, wartościami, odkrywanie wewnętrznej motywacji, odblokowanie dostępu do zasobów, pokonywanie blokad i przeszkód i inne w zależności od potrzeby. Zakłada też samodzielne generowanie rozwiązań przy wsparciu coacha.

Pakiet intensywnego wsparcia

Sesje odbywają się zazwyczaj raz na tydzień, spotkania są krótsze i bardziej skupione na planowaniu i rozliczaniu bieżących zadań oraz ewentualnym wsparciu emocjonalnym. 

Najlepiej sprawdza się, gdy zaczynasz działać w nowym, nie do końca rozpoznanym obszarze, pojawia się presja, dezorientacja, stres. Planowanie nawet prostych zadań może być problematyczne, bo brakuje Ci kompetencji żeby prawidłowo je oszacować. Istnieje też ryzyko dużej zmienności celów i zadań w czasie i dość duże ryzyko niepowodzeń. 

Wchodząc w rolę trenera zmiany pomagam w planowaniu zadań z różnych obszarów, pilnuję rytmu pracy, pracuję coachingowo, jeśli pojawią się jakieś blokady i stanowię wsparcie emocjonalne – pomagam radzić sobie z niepowodzeniami. Dodatkowo dochodzi nauka nowych umiejętności i budowanie nawyków oraz cała wiedza związana z psychologią zmiany.

Kilka moich referencji